Оквирна спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура (верзија од 9.9.2021)

Оквирна спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура (верзија од 9.9.2021)

Сличне теме

Информација о подношењу пореске пријаве ПП ОПО-К

Прелазна правила о преференцијалном пореклу робе у Споразуму о стабилизацији и придруживању између Србије и ЕУ – примена од 6. децембра 2021. год.

Прелазна правила о преференцијалном пореклу робе у Споразуму о стабилизацији и придруживању између Србије и ЕУ – примена од 6. децембра 2021. год.

Покретање дугорочног финансирања кроз пројекат тржишта капитала/Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets Project