Okvirna specifikacija aplikativnog interfejsa za neposredan pristup sistemu elektronskih faktura (verzija od 9.9.2021)

Okvirna specifikacija aplikativnog interfejsa za neposredan pristup sistemu elektronskih faktura (verzija od 9.9.2021)

Slične teme

Informacija o podnošenju poreske prijave PP OPO-K

Prelazna pravila o preferencijalnom poreklu robe u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i EU – primena od 6. decembra 2021. god.

Prelazna pravila o preferencijalnom poreklu robe u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i EU – primena od 6. decembra 2021. god.

Pokretanje dugoročnog finansiranja kroz projekat tržišta kapitala/Catalyzing Long Term Finance through Capital Markets Project