Макроекономски и фискални подаци, 6. децембар 2021. године

Саопштење
Табела 1. Основни индикатори макроекономских кретања, 6. децембар 2021. године
Табела 2. Примања и издаци буџета Републике Србије од 2008. до 2021. године, према Закону о буџету, 6. децембар 2021. године
Tабела 3. Консолидовани биланс државе у периоду од 2005. до 2021. године, 6. децембар 2021. године
Табела 4. Консолидовани биланс државе по нивоима власти, у периоду јануар-октобар 2021. године, 6. децембар 2021. године
Табела 5. Јавни дуг Републике Србије у периоду од 2000. године до 31.10.2021, 6. децембар 2021. године

Сличне теме

Текућа макроекономска кретања – презентација

Текућа макроекономска кретања – презентација

Економска истраживања

Календар објављивања, 2021