Макроекономски и фискални подаци, 5. септембар 2022. године

Саопштење
Табела 1. Основни индикатори макроекономских кретања, 5. септембар 2022. године
Табела 2. Примања и издаци буџета Републике Србије од 2008. до 2022. године, према Закону о буџету, 5. септембар 2022. године
Tабела 3. Консолидовани биланс државе у периоду од 2005. до 2022. године, 5. септембар 2022. године
Табела 4. Консолидовани биланс државе по нивоима власти, јануар-јул 2022. године, 5. септембар 2022. године
Табела 5. Јавни дуг Републике Србије у периоду од 2000. године до 31.7.2022., 5. септембар 2022. године

Сличне теме

Текућа макроекономска кретања – презентација

Текућа макроекономска кретања – презентација

Економска истраживања

Календар објављивања, 2022