Makroekonomski i fiskalni podaci, 5. oktobar 2021. godine

Саопштење
Табела 1. Основни индикатори макроекономских кретања, 5. октобар 2021. године
Табела 2. Примања и издаци буџета Републике Србије од 2008. до 2021. године, према Закону о буџету, 5. октобар 2021. године
Tабела 3. Консолидовани биланс државе у периоду од 2005. до 2021. године, 5. октобар 2021. године
Табела 4. Консолидовани биланс државе по нивоима власти, у периоду јануар-август 2021. године, 5. октобар 2021. године
Табела 5. Јавни дуг Републике Србије у периоду од 2000. године до 31.8.2021, 5. октобар 2021. године

Slične teme

Tekuća makroekonomska kretanja – prezentacija

Tekuća makroekonomska kretanja – prezentacija

Ekonomska istraživanja

Kalendar objavljivanja, 2021