Читај ми

Влада усвојила Оквирни документ за издавање зелених обвезница

Влада Pепублике Србије усвојила је на данашњој седници Оквирни документ за издавање зелених обвезница (Green Bond Framework), чиме је постала прва држава на Балкану која се јавно изјаснила о посвећености промовисања свести о еколошком, друштвеном и корпоративном управљању пројектима у области ублажавања климатских промена и заштите животне средине. Овај документ омогући ће Србији приступ глобалним тржиштима капитала у „ESG“ формату.

Да подсетимо, почетком јуна ове године, Влада је основала Међуресорну радну групу за зелене обвезнице са задатком да припреми Оквирни документ у складу са стандардима Међународне асоцијације за тржиште капитала (ICMA Principles).

Оквирни документ израђен у складу са наведеним стандардимa обезбеђује сигурност инвеститорима да ће прибављена средства путем емисије зелених обвезница бити коришћена за финансирање зелених пројеката a чине га четири основне компоненте: коришћење средстава, поступак евалуације и одабира трошкова, управљање средствима и извештавање.

Србија је веома посвећена томе да буде део решења за бројне изазове који проистичу из климатских промена и загађења, изумирање флоре и фауне, угрожене екосистеме, континуирани раст отпада и несташицу природних ресурса. У светлу таквих потенцијално разорних ефеката, Србија је спремна да се суочи са претњом климатских промена кроз учешће у глобалним и регионалним иницијативама у циљу преласка на зелену економију.

Потписивањем Декларације из Софије о Зеленој агенди за западни Балкан, Република Србија је заједно са економијама западног Балкана изразила посвећеност спровођењу Зелене агенде. 

Тржиште зелених обвезница последњих година бележи енорман раст захваљујући повећању свести инвеститора о клими и потражњи за улагањима у ову врсту хартија од вредности. Оквирни документ зелених обвезница подржаће ову амбициозну иницијативу, прошириће базу инвеститора и помоћи Србији да подигне свест о значају одрживог финансирања уз промоцију на међународном нивоу и у оквиру финансијског сектора и тржишта капитала у Србији.

Сличне теме

Мали: Са Републиком Српском радимо на пројектима вредним 800 милиона евра

Мали: Са Републиком Српском радимо на пројектима вредним 800 милиона евра

Мали: Свим корисницима пензија данас уплаћено 5.900 динара

Мали: Свим корисницима пензија данас уплаћено 5.900 динара

Мали: Емитовањем зелене еврообвезнице Србија показала да је посвећена заштити животне средине

Мали: Емитовањем зелене еврообвезнице Србија показала да је посвећена заштити животне средине