Читај ми

Рок за подношење ПППДВ непромењен: 15 дана по истеку пореског периода

Поводом дилема које су се појавиле у делу јавности у вези са роком за подношење пореске пријаве пореза на додату вредност (ПППДВ), подсећамо да се ПППДВ подноси на начин и у року прописаном Законом о порезу на додату вредност, којим се у члану 50. став 1. прописује: „Обвезник подноси пореску пријаву надлежном пореском органу на прописаном обрасцу, у року од 15 дана по истеку пореског периода.”

Са друге стране, Закон о електронском фактурисању уређује eлeктрoнскo eвидeнтирaње обрачуна пореза на додату вредност и у члану 4. став 5. прописује: „Електронско евидентирање обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура врши се за порески период, у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност, у року од десет дана по истеку пореског периода.”

Још једном указујемо да су обавеза подношења ПППДВ и обавеза електронског евидентирања обрачуна пореза на додату вредност у систему електронских фактура две различите обавезе чије (не)испуњење доводи до различитих правних последица, у складу са законима који их уређују.

Сличне теме

Министарство финансија наставља да унапређује системе за боље пословање привреде

Министарство финансија наставља да унапређује системе за боље пословање привреде

Достављање годишњих извештаја о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору за 2023. годину

Достављање годишњих извештаја о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору за 2023. годину

Мали отворио изложбу „Лада 120 пролећа“ у оквиру обележавања Дана државности

Мали отворио изложбу „Лада 120 пролећа“ у оквиру обележавања Дана државности