Читај ми

Нови модел фискализације у Републици Србији

Министарство финансија покренуло је кампању под називом „Буди еФискализован“, чији је слоган „Чист рачун, дуга љубав“, а путем које ће јавност бити информисана о новом моделу фискализације у Републици Србији, који ће донети бројне бенефите како привреди, тако и целој држави.

Нови модел фискализације подразумева коришћење електронског фискалног уређаја, путем којег ће обвезник фискализације у тренутку промета на мало, укључујући и примљени аванс за будући промет на мало, издавати фискални рачун са QR кодом. Електронски фискални уређај осим касе, може да буде и рачунар, таблет, мобилни телефон. Такође, QR код на сваком рачуну подразумева да купци производа, односно корисници услуга, могу да провере да ли је рачун издат у складу са законом.

Транзициони период ће почети од 1. новембра 2021. године, и од тада ће порески обвезници моћи постепено да прелазе на нови модел фискализације. Уколико један продајни објекат уђе у транзициони период, обавеза је да сви фискални уређаји у том објекту буду у истом статусу. Рок за потпуни прелазак на нови модел фискализације ће бити продужен тако да ће обвезници фискализације бити у обавези да у потпуности пређу на нови модел до 30. априла 2022. године.  

Држава ће путем субвенција покрити обвезницима фискализације неопходне трошкове преласка на нови модел. Порески обвезници ће директно добијати новчана средства потребна за прелазак на нови модел фискализације.

Дефискализација старих фискалних уређаја неће бити неопходна, већ ће бити аутоматски извршена повезивањем нових фискалних уређаја са сервером у Пореској управи и стављањем старих уређаја ван функције.

Нови модел фискализације ће резултирати смањењем оперативних трошкова пореских обвезника, укинуће непотребно администрирање, и самим тим створити бољи пословни амбијент. Трошкови ће бити смањени у делу издатака за ГПРС пренос података дневног извештаја, а такође и за штампање контролних трака за фискалне рачуне, чување контролних трака, обавезни годишњи сервис фискалних уређаја, поступак фискализације/дефискализације фискалних уређаја, итд. Такође, нови модел фискализације допринеће смањењу сиве економије и смањиће могућност злоупотребе, што значи више новца у буџету за изградњу ауто-путева, болница, школа, вртића.

Више информација о новом моделу фискализације може се наћи на сајту budiefiskalizovan.gov.rs .

Сличне теме

Мали: Са Републиком Српском радимо на пројектима вредним 800 милиона евра

Мали: Са Републиком Српском радимо на пројектима вредним 800 милиона евра

Мали: Свим корисницима пензија данас уплаћено 5.900 динара

Мали: Свим корисницима пензија данас уплаћено 5.900 динара

Мали: Емитовањем зелене еврообвезнице Србија показала да је посвећена заштити животне средине

Мали: Емитовањем зелене еврообвезнице Србија показала да је посвећена заштити животне средине