Читај ми

Напредак Србије у управљању јавним финансијама

Србија је постигла изузетан напредак у изградњи модерних и ефикасних процеса управљања јавним финансијама на свим нивоима власти, који се препознају у транспарентнијем коришћењу јавних ресурса, закључак је твининг пројекта „Подршка даљем развоју интерне финансијске контроле у јавном сектору (ИФКЈ)“, који је спроведен између Централне јединице за хармонизацију (ЦЈХ) Министарства финансија Републике Србије и Министарства економије и финансија Републике Француске. Вредност пројекта, који је финансирала Европска унија, је два милиона евра. Пројекат је суфинансирала Република Србија.

Стручњаци из различитих земаља чланица ЕУ попут Француске, Холандије, Словачке и Хрватске који су учествовали на пројекту са собом су донели различите перспективе и искуства која су се показала као непроцењива за њихове колеге у Србији. Разменом најбољих пракси, искустава и стручног знања између државе чланице (Француска) и државе кориснице (Србија) и након 36 месеци имплементације, пројекат који је финансирала Европска унија је постигао резултате и премашио очекивања.

Прва компонента пројекта односила се на развој методолошког оквира за концепт управљачке одговорности. Концепт управљачке одговорности је свеобухватно разрађен у Смерницама о управљачкој одговорности, које су допуњене видео презентацијом овог концепта. Видео презентација је израђена како би се на приступачан и занимљив начин свима који су заинтересовани представио овај концепт, његове карактеристике и могућности (видео можете пронаћи на званичном YouTube каналу Министарства финансија).

Пројектне активности које су се односиле на ову област су биле у центру пажње за време трајања пројекта, а неке од њих су директно адресирале препоруке које су добијене у оквиру Годишњег извештаја Европске комисије о напретку Србије за 2019. годину.

Активности спроведене у оквиру друге компоненте пројекта, која је била посвећена унапређењу независне функције интерне ревизије, осмишљене су са циљем да побољшају и ојачају методолошки оквир који се односи на интерну ревизију, као и капацитете запослених.

Трећа компонента је била усмерена ка јачању положаја Централне јединице за хармонизацију.

Твининг пројекат је иза себе оставио постављене чврсте темеље у облику неопходних инструмената који ће подржавати појаву модернизованог управљања, које се заснива на учинку и транспарентности, промовисању бољег квалитета услуга које се пружају грађанима, као и унапређењу циљева руководиоца који увек треба да имају на уму неопходност деловања у интересу јавности.

Све смернице и остала важна документа су доступна на званичној интернет страници Министарства финансија.

https://www.mfin.gov.rs/o-ministarstvu/finansijsko-upravljanje-i-kontrola/ 

https://www.mfin.gov.rs/o-ministarstvu/interna-revizija/ 

https://www.mfin.gov.rs/o-ministarstvu/upravljacka-odgovornost/ 

Сличне теме

Мали: Ребалансом буџета се боримо за напредак Србије

Мали: Ребалансом буџета се боримо за напредак Србије

Мали:  Србија побеђује у економији

Мали: Србија побеђује у економији

Мали: Наставак одлучног решавања проблематичних кредита банака које су годинама у стечају

Мали: Наставак одлучног решавања проблематичних кредита банака које су годинама у стечају