Читај ми

Fitch Ratings потврдио кредитни рејтинг Републике Србије на нивоу BB+

Као и у марту ове године, Агенција за оцену кредитног рејтинга Fitch Ratings је у најновијем извештају од 3. септембра 2021. године потврдила кредитни рејтинг Републике Србије BB+ и изгледе за његово даље повећање проценила као стабилне.

Агенција Fitch наводи да је рејтинг Србије подржан кредибилном макроекономском политиком, захваљујући којој је очувана ниска инфлација, стабилан девизни курс, а девизне резерве задржане су на високом нивоу и на крају јула ове године износе 14,6 милијарди евра, што је 1,1 милијарду евра више у односу на крај 2020. године. 

Задржавање кредитног рејтинга на истом нивоу, потврђује да је и у условима пандемије, Република Србија успела да одржи стабилност економије, јак финансијски сектор, добре извозне резултате и сачува радна места. 

У најновијем извештају, због снажног опоравка домаће тражње у првој половини 2021. године, Агенција је повећала прогнозу раста бруто домаћег производа за ову годину на 6,3% што је знатно више од њене прогнозе из марта. Такође, и у наредним годинама очекује се раст БДП-а изнад дугорочног тренда.

Fitch сматра да се, након наглог пада буџетског дефицита на 1,3% БДП-а у првој половини 2021. године, очекује његово континуирано смањење у периоду 2021-2023. године, услед позитивних ефеката примене Владиних мера подршке привреди. Наиме, Агенција предвиђа пад буџетског дефицита на 3,2% у 2022. години, те његово даље смањење на 1,9% у 2023. години.

Наводи се да је очуван јак банкарски сектор, остварен раст кредитне активности, смањено учешће проблематичних кредита, као и да су предузете правовремене и свеоухватне фискалне и монетарне мере. Све то заједно значајно је помогло да се избегну велики шокови изазвани пандемијом корона вируса.

Одговорно вођење економске политике у претходним годинама и добри економски резултати, остварени у периоду пре и задржани током пандемије, резултирали су постизањем стабилних и одрживих јавних финансија, а ефекти кризе у Републици Србији су знатно ублажени.

Ова Агенција сматра да је повећање учешћа јавног дуга у бруто домаћем производу само краткорочно, јер је настало због потребе да се финансирају мере подршке за смањење последица изазваних пандемијом вируса COVID 19, и прогнозира да се већ од следеће године очекује стабилизација учешћа јавног дуга у БДП-у, а након тога и његово враћање на силазну путању. Као позитивну страну Агенција наводи чињенице да је просечно време до доспеће дуга продужено на 6,7 година са 6,1 године колико је износило на крају 2019. године те да је учешће дуга деноминованог у страној валути смањено за 2 процентна поена и на крају јуна износи око 69%.

Укључивањем српских обвезница у реномирани J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index и постигнутим напретком у јачању ликвидности секундарног тржишта државних хартија од вредности, услови финансирања су побољшани уз повећање актрактивности домаћег тржишта и прилива нових инвестиција. 

Fitch истиче способност Владе и државе да се носе са кризом на одговарајући начин, похваљује успех који је остварен у процесу вакцинације и сматра да је Србија пронашла начин да кроз ову кризу прође без значајних неравнотежа и не само брзо опорави, већ и напредује.

Стабилна прогноза за наредни период доказ је да Република Србија наставља да води одговорну монетарну и фискалну политику, усмерену на даље реформе, како би се побољшало пословно окружење и повећале инвестиције. Захваљујући свему томе може се очекивати даља стабилизација економских прилика у земљи. 

Сличне теме

Министар Синиша Мали разговарао са шефом Делегације ЕУ Емануелом Жиофреом

Министар Синиша Мали разговарао са шефом Делегације ЕУ Емануелом Жиофреом

Станивуковић: Почео девети циклус израде ЕРП-а за период од 2023. до 2025. године

Станивуковић: Почео девети циклус израде ЕРП-а за период од 2023. до 2025. године

Министар Синиша Мали разговарао са замеником министра Ирана Алирезом Пејманпаком

Министар Синиша Мали разговарао са замеником министра Ирана Алирезом Пејманпаком