Читај ми

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, новембар 2019

Република Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа

Број 11, новембар 2019

ISSN 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ЦАРИНЕ

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

Билтен - службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, новембар 2019

Сличне теме

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, март 2021. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, фебруар 2021. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, фебруар 2021. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јануар 2021. године