Читај ми

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, март-мај 2020.

Република Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа

Број 3-5, март-мај 2020.

ISSN 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

    Порез на додату вредност

    Порез на добит правних лица

    Порези на имовину

    Порез на доходак грађана

    Порези на употребу, држање и ношење добара

    Порески поступак и пореска администрација

  РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

РАЧУНОВОДСТВО

РЕВИЗИЈА

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

Билтен - службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, март-мај 2020.

Сличне теме

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, март 2021. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, фебруар 2021. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, фебруар 2021. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јануар 2021. године