Читај ми

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јун 2021. године

Република Србија
Министарство финансија
Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
Број 6, јун 2021.
ISSN 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ
Порез на додату вредност
Порез на добит правних лица
Порези на имовину
Порез на доходак грађана

ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ФИСКАЛНЕ ПОГОДНОСТИ И ДИРЕКТНА ДАВАЊА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ

ФИСКАЛНЕ КАСЕ

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

РАЧУНОВОДСТВО

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:  

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јун 2021. године

Сличне теме

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јул-август 2021. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јул-август 2021. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, мај 2021. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, мај 2021. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, април 2021. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, април 2021. године