Читај ми

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, децембар 2020. године

Република Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа

Број 12, децембар 2020.

ISSN 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

    Порез на додату вредност

    Порез на имовину

    РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

АКЦИЗЕ

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

РАЧУНОВОДСТВО

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

Билтен - службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, децембар 2020. године

Сличне теме

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јул-август 2021. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јул-август 2021. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јун 2021. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јун 2021. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, мај 2021. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, мај 2021. године