Читај ми

Билтен – Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, април 2019

Република Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа

Број 4, април 2019

ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност

Порез на добит правних лица

Порези на имовину

Порез на доходак грађана

Порески поступак и пореска администрација

ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

ЦАРИНЕ

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

РАЧУНОВОДСТВО

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, април 2019

Сличне теме

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, март 2021. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, фебруар 2021. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, фебруар 2021. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јануар 2021. године