Читај ми

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јул-август 2023. године

Република Србија
Министарство финансија
Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
Број 7-8, јул-август 2023. године
ISSN 0354-3242

САДРЖАЈ

ЈАВНИ ПРИХОДИ
Порез на додату вредност
Порез на добит правних лица
Порези на имовину
Порез на доходак грађана

АКЦИЗЕ

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ПОДСЕТНИК

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јул-август 2023. године

Сличне теме

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јун 2024. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јун 2024. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, мај 2024. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, мај 2024. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, април 2024. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, април 2024. године