Читај ми

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јануар 2023. године

Република Србија
Министарство финансија
Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
Број 1, јануар 2023. године
ISSN 0354-3242

САДРЖАЈ

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ
Порез на додату вредност
Порези на имовину
Порез на доходак грађана

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

ФИСКАЛИЗАЦИЈА

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ
Ревизија

ПОДСЕТНИК

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јануар 2023. године

Сличне теме

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, април 2024. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, април 2024. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, март 2024. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, март 2024. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, фебруар 2024. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, фебруар 2024. године