Читај ми

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, фебруар 2024. године

Република Србија
Министарство финансија
Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
Број 2, фебруар 2024. године
ISSN 0354-3242

САДРЖАЈ

ЈАВНИ ПРИХОДИ
ПОРЕЗИ
Порез на додату вредност
Порези на имовину
Порез на доходак грађана

АКЦИЗЕ

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ФИСКАЛИЗАЦИЈА

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ
Рачуноводство

ПОДСЕТНИК

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, фебруар 2024. године

Сличне теме

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јун 2024. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јун 2024. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, мај 2024. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, мај 2024. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, април 2024. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, април 2024. године