Читај ми

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, децембар 2022. године

Република Србија
Министарство финансија
Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
Број 12, децембар 2022. године
ISSN 0354-3242

САДРЖАЈ

ЈАВНИ ПРИХОДИ
ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност
Порези на имовину
Порески поступак и пореска администрација

ЦАРИНЕ

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ
Рачуноводство

Преузмите цео документ:

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, децембар 2022. године

Сличне теме

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, октобар 2023. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, октобар 2023. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, септембар 2023. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, септембар 2023. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јул-август 2023. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јул-август 2023. године