Читај ми

Часопис Финансије, број 1-6/2023

ФИНАНСИЈЕ
Часопис за теорију и праксу финансија
78 година, бр. 1−6/2023
Београд

САДРЖАЈ

Горан НИКОЛИЋ
НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ КАО ФАКТОР ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА - ПОЗИТИВНЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ ЗА СРБИЈУ?
стр. 1 - 24

Стефан ВРЖИНА
СТРУКТУРА БРУТО ЗАРАДЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ: ПОРЕСКО-ФИНАНСИЈСКИ АСПЕКТ
стр. 25 - 44

Маја МИЛОЈЕВИЋ КОЛАРЕВИЋ
ПДВ ТРЕТМАН СТАТУСНИХ ПРОМЕНА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
стр. 45 - 74

Богдан ВУЈОВИЋ
РЕГУЛАТИВА ДИГИТАЛНЕ ИМОВИНЕ У СРБИЈИ - ПРОПУШТЕНА ПРИЛИКА ЗА РАЗВОЈ ТРЖИШТА ИЛИ НЕИСКОРИШЋЕНИ ПОТЕНЦИЈАЛ
стр. 75 - 95

Лидија МАЏАР, Борјана МИРЈАНИЋ, Душица КАРИЋ
ПРОЦЕНА СИСТЕМСКОГ РИЗИКА УЛАГАЊА У АКЦИЈЕ ИЗ ИНДЕКСА БЕЛЕX15 ПРИМЕНОМ БЕТА КОЕФИЦИЈЕНТА И ПРИЛАГОЂЕНОГ БЛООМБЕРГОВОГ БЕТА КОЕФИЦИЈЕНТА
стр. 96 - 115

ПРИКАЗИ
Квин Слободијан: ГЛОБАЛИСТИ: КРАЈ ДОБА ЦАРСТВА И РАЂАЊЕ НЕОЛИБЕРАЛИЗМА
Биљана Витковић
стр. 116 - 124

Часопис Финансије, број 1-6/2023

Сличне теме

Часопис Финансије

Часопис Финансије, број 1-6/2022

Часопис Финансије, број 1-6/2022

Часопис Финансије, број 1-6/2021

Часопис Финансије, број 1-6/2021