Obrasci

Захтев за издавање лиценце за вршење процене вредности непокретности са Потврдом о практичном радном искуству на пословима вршења процена
Захтев за обнављање лиценце за вршење процене вредности непокретности
Пријава за полагање испита за стицање звања лиценцирани проценитељ

Slične teme

Imenici

Ispit

Obaveštenja