Čitaj mi

Uprava za igre na sreću

Zoran Gašić – direktor 

Nadležnosti Uprave:

 • utvrđuje predlog kataloga o vrstama igara na sreću, koji donosi ministar finansija;
 • daje i oduzima odobrenja, odnosno saglasnosti za priređivanje igara na sreću u skladu sa ovim zakonom;
 • utvrđuje visinu naknada za koje daje odobrenja i saglasnosti;
 • vrši nadzor nad primenom odredaba zakona i drugih propisa u oblasti igara na sreću, kao i kontrolu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u oblasti igara na sreću;
 • vrši procenu vrednosti nagradnog fonda za priređivanje nagradnih igara u robi i uslugama;
 • određuje svog predstavnika u komisiji za izvlačenje dobitaka u klasičnim igrama na sreću kada se izvlačenje dobitaka obavlja u direktnom TV prenosu;
 • učestvuje u pripremi propisa iz svoje nadležnosti;
 • vodi evidencije i registre o poslovima iz svoje nadležnosti;
 • planira i sprovodi obuku zaposlenih;
 • obezbeđuje javnost u radu;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa ovim i drugim zakonom.

Posetite sajt Uprave za igre na sreću

Slične teme

Poreska uprava

Uprava carina

Uprava za trezor