Čitaj mi

Konkursi za izvršilačka radna mesta

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija sa obrascima prijave, objavljen dana 1. juna 2022. godine

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta
RM 1
RM 2
RM 3
RM 4
RM 5
RM 6
RM 7
RM 8
RM 9
RM 10
RM 11
RM 12
RM 13
RM 14
RM 15
RM 16
RM 17
RM 18
RM 19
RM 20
RM 21
RM 22
RM 23
RM 24
RM 25
RM 26
RM 27
RM 28
RM 29
RM 30
RM 31
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak - prema šiframa prijava na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija sa obrascem prijave, objavljen dana 18. maja 2022. godine. Rok za podnošenje prijava na interni konkurs je osam dana i počinje da teče 19. maja 2022. godine i ističe 26. maja 2022. godine

Tekst oglasa
Obrazac prijave RM1
Obrazac prijave RM2
Obrazac prijave RM3
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu finansija sa obrascem prijave, objavljen dana 7. aprila 2022. godine. Rok za prijave je od 8. do 15. aprila 2022. godine.

Tekst oglasa
Obrazac prijave RM1

Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014–2020. godine

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II)

PRAG – Praktični vodič kroz procedure ugovaranja pomoći EU)

Zakon o budzetu Republike Srbije za 2022. godinu

Zakon o budzetu Republike Srbije za 2021. godinu

Zakon o budzetskom sistemu

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Zakon o inspekcijskom nadzoru

Uredba o sadržini, načinu pripreme i ocene, kao i o praćenju sprovođenja i izveštavanju o realizaciji kapitalnih projekata

Uredba o upravljanju kapitalnim projektima

Strateški plan za borbu protiv prevara i upravljanje nepravilnostima u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije u Republici Srbiji za period 2021-2023. godine

Pregovaračke pozicije RS za PP 32 Finansijski nadzor, 33 Budzetska pitanja, 22 Regionalna politika 

https://www.mei.gov.rs/upload/documents/pristupni_pregovori/akcioni_planovi/akacioni_plan_22.pdf

https://www.mei.gov.rs/srp/dokumenta/eu-dokumenta/pristupni-pregovori-sa-eu/pregovaracke-pozicije/pregovaracke-pozicije-za-poglavlje-32 

https://www.mei.gov.rs/srp/dokumenta/eu-dokumenta/pristupni-pregovori-sa-eu/pregovaracke-pozicije/pregovaracke-pozicije-za-poglavlje-33 

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta, objavljen dana 30. novembra 2021. godine. Rok za prijave je od 1. do 8. decembra 2021. godine.

Tekst oglasa
Radno mesto za pravne poslove iz oblasti radnih odnosa
Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta, objavljen dana 3. novembra 2021. godine. Rok za prijave je od 4. do 12. novembra 2021. godine.

Tekst oglasa
Obrazac prijave RM1
Obrazac prijave RM2
Obrazac prijave RM3
Obrazac prijave RM4
Obrazac prijave RM5
Obrazac prijave RM6
Obrazac prijave RM7
Obrazac prijave RM8
Obrazac prijave RM9
Obrazac prijave RM10
Obrazac prijave RM11
Obrazac prijave RM12
Obrazac prijave RM13
Obrazac prijave RM14
Obrazac prijave RM15
Obrazac prijave RM16
Obrazac prijave RM17
Obrazac prijave RM18
Obrazac prijave RM19
Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu finansija sa obrascem prijave, objavljen dana 4. oktobra 2021. godine. Rok za prijave je od 5. do 12. oktobra 2021. godine.

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta
Obrazac prijave
Lista za izbor kandidata po okončanom internom konkursu u Sektoru za budzetsku inspekciju

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija sa obrascima prijave, objavljen dana 29. septembra 2021. godine

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta
Obrazac prijave RM1
Obrazac prijave RM2
Obrazac prijave RM3
Obrazac prijave RM4
Obrazac prijave RM5
Obrazac prijave RM6
Obrazac prijave RM7
Obrazac prijave RM8
Obrazac prijave RM9
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak
Lista kandidata koji su ispunili merila za izbor

Materijali za pripremu kandidata - RM1, RM2, RM3 i RM4 (Fiskalna strategija i Program ekonomskih reformi je kod svih radnih mesta (1,2,3 i 4), s tim da se kod radnog mesta br. 2 dodaje i Zakon o zvaničnoj statistici)

Fiskalna strategija za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu
Program ekonomskih reformi
Zakon o zvaničnoj statistici

Materijali za pripremu kandidata - RM5

Jedinstvena metodološka pravila za izradu propisa
Zakon o akcizama
Zakon o jakim alkoholnim pićima
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija
Obrazac prijave - Radno mesto za operativne poslove administracije sistema elektronskih faktura u Grupi za upravljanje sistemom elektronskih faktura - Sektor za digitalizaciju u oblasti finansija – 1 izvršilac
Obrazac prijave - Radno mesto za sprovođenje projekata finansiranih iz sredstava EU i razvojne pomoći, u Odseku za sprovođenje projekata finansiranih iz sredstava EU i razvojne pomoći - Sektor za međunarodnu saradnju i evropske integracije – 1 izvršilac
Obrazac prijave - Radno mesto za pravne i stručno-analitičke poslove u Odeljenju za pravne poslove – Sekretarijat Ministarstva - 1 izvršilac
Lista za izbor kandidata po okončanom javnom konkursu

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija sa obrascima prijave, objavljen dana 15. decembra 2021. godine. Rok za prijave je od 16-23.12.2021. godine

Tekst oglasa
Obrazac prijave RM1
Obrazac prijave RM2
Obrazac prijave RM3
Obrazac prijave RM4
Obrazac prijave RM5
Obrazac prijave RM6
Obrazac prijave RM7
Obrazac prijave RM8
Obrazac prijave RM9
Obrazac prijave RM10
Obrazac prijave RM11
Obrazac prijave RM12
Obrazac prijave RM13
Obrazac prijave RM14
Obrazac prijave RM15
Obrazac prijave RM16
Obrazac prijave RM17
Obrazac prijave RM18
Obrazac prijave RM19
Obrazac prijave RM20
Obrazac prijave RM21
Obrazac prijave RM22
Obrazac prijave RM23
Obrazac prijave RM24
Obrazac prijave RM25
Obrazac prijave RM26
Obrazac prijave RM27
Obrazac prijave RM28
Obrazac prijave RM29
Obrazac prijave RM30
Obrazac prijave RM31
Obrazac prijave RM32
Obrazac prijave RM33
Obrazac prijave RM34
Obrazac prijave RM35
Obrazac prijave RM36
Obrazac prijave RM37
Obrazac prijave RM38
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak - prema šiframa prijava na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija
Direktiva o načinu postupanja zaposlenih sa poštom i ostalim aktima
Lista kandidata koji ispunjavaju merila propisana za izbor (sa postignutim rezultatima)
Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu finansija
Obrazac prijave
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak

Slične teme

Konkursi za položaje