Čitaj mi

Konkursi za izvršilačka radna mesta

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu finansija sa obrascima prijave, objavljen dana 8. novembra 2023. godine

Tekst oglasa
RM1

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu finansija sa obrascem prijave, objavljen dana 30. novembra 2023. godine

Tekst oglasa
RM1
RM2

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija sa obrascima prijava, objavljen dana 8. novembra 2023. godine

Tekst oglasa
RM 1
RM 2
RM 3

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija sa obrascima prijave, objavljen dana 27. septembra 2023. godine

Tekst oglasa
RM1
Zakon o elektronskom fakturisanju
Spisak kandidata

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu finansija sa obrascem prijave, objavljen dana 12. septembra 2023. godine

Tekst oglasa
RM1
Spisak kandidata

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija sa obrascima prijave, objavljen dana 31. maja 2023. godine, rok za prijave 1-8. jun 2023. godine

Tekst oglasa
RM1
RM2
RM3
RM4
RM5
RM6
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak
Lista kandidata

Materijali za pripremu kandidata:

Uputstvo o kancelarijskom poslovanju (RM 1 i RM 3)
Uredba o kancelarijskom poslovanju (RM 1 i RM 3)
Zakon o ministarstvima (RM 1 i RM 3)
Direktiva o načinu postupanja zaposlenih sa poštom i ostalim aktima (RM 1 i RM 3)
Uredba o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2023. godinu (RM 2)
Zakon o budzetskom sistemu (RM 4, RM 5 i RM 6)
Zakon o budzetu RS 2022 (RM 4, RM 5 i RM 6)
Zakon o budzetu RS 2023 (RM 4, RM 5 i RM 6)
Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (RM 4, RM 5 i RM 6)
Zakon o budzetskoj inspekciji (RM 4, RM 5 i RM 6)

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija sa obrascima prijave, objavljen dana 29. marta 2023. godine

Tekst oglasa
Obrazac prijave
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak
Direktiva o sprovođenju administrativnih promena

Materijali za pripremu kandidata:

Zakon o budzetu za 2022. godinu
Zakon o budzetu za 2023. godinu
Zakon o budzetskom sistemu
Zakon o budzetskoj inspekciji
Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Ministarstvu finansija sa obrascem prijave, objavljen dana 24. marta 2023. godine

Tekst oglasa
RM 1
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak
Lista kandidata koji ispunjavaju merila propisana za izbor (sa postignutim rezultatima)

Materijali za pripremu kandidata: 

Zakon o budzetskom sistemu - https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2009/54/1/reg

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Evropske unije Republici Srbiji u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) - https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/mu/skupstina/zakon/2014/19/1/reg

PRAG – Praktični vodič kroz procedure ugovaranja pomoći EU - http://ec.europa.eu/europeaid/prag/  

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija sa obrascima prijave, objavljen dana 8. marta 2023. godine

Tekst oglasa
RM1
RM2
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak
Lista kandidata koji ispunjavaju merila propisana za izbor (sa postignutim rezultatima)

Materijali za pripremu kandidata:

Zakon o budzetu za 2022. godinu
Zakon o budzetu za 2023. godinu
Zakon o budzetskom sistemu
Zakon o budzetskoj inspekciji
Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Ministarstvu finansija sa obrascima prijave, objavljen dana 6. marta 2023. godine

Tekst oglasa
RM1
RM2
RM3
Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak
Lista kandidata koji ispunjavaju merila propisana za izbor

Materijali za pripremu kandidata:

Uredba o upravljanju programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II) za period 2014–2020. godine - https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2019/10/5 

PRAG – Praktični vodič kroz procedure ugovaranja pomoći EU) - http://ec.europa.eu/europeaid/prag/ 

Slične teme

Konkursi za položaje