Javna nabavka male vrednosti usluge – Održavanje multifunkcionalnih uređaja – JN broj 5/2017

Poziv za podnošenje ponude JN 5/2017
Konkursna dokumentacija JN 5/2017
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Slične teme

Javna nabavka male vrednosti – Usluge prevođenja JN broj 1/2017

Javna nabavka male vrednosti – Usluga transporta ekspresnih pošiljaka u međunarodnom poštanskom saobraćaju, za potrebe Ministarstva finansija, JNMV 2/2017

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda – Usluga održavanja sajta Ministarstva finansija, javna nabavka broj P 4/2017