Centralizovana javna nabavka – Nabavka računarske opreme – hardver, CJN 14/2018

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 6

Slične teme

Javna nabavka male vrednosti broj 2/2018 – Nabavka usluga osiguranja zaposlenih u Ministarstvu finansija

javnu nabavku male vrednosti – Usluge prevođenja JN MV 1/2018

Javna nabavka male vrednosti broj 3/2018 – Nabavka usluga transporta – dostave ekspresnih pošiljki u međunarodnom poštanskom saobraćaju