Centralizovana javna nabavka broj 8/2017 Nabavka računarskog materijala-tonera

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Nabavka računarskog materijala – original toneri za Lexmark uređaje, partija 5
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Nabavka računarskog materijala – original toneri za Minolta uređaje, partija 6
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Nabavka računarskog materijala – original toneri za Minolta uređaje, partija 6 - 2019. godina
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Nabavka računarskog materijala – original toneri za Canon uređaje, partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Nabavka računarskog materijala – original toneri za Xerox uređaje, partija 12
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Nabavka računarskog materijala – original toneri za Hewlett - Packard uređaje, partija 3

Slične teme

Javna nabavka male vrednosti – Usluge prevođenja JN broj 1/2017

Javna nabavka male vrednosti – Usluga transporta ekspresnih pošiljaka u međunarodnom poštanskom saobraćaju, za potrebe Ministarstva finansija, JNMV 2/2017

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda – Usluga održavanja sajta Ministarstva finansija, javna nabavka broj P 4/2017