Zahtev za obezbeđivanje sredstava tekuće budzetske rezerve

Zahtev za TBR
Zahtev za bilansni prostor
Instrukcija o sadržini zahteva za obezbeđivanje sredstava tekuće budzetske rezerve

Slične teme

Uputstvo za praćenje i izveštavanje o učinku programa, mart 2023

Plan uvođenja rodno odgovornog budzetiranja u postupak pripreme i donošenja budzeta RS za 2024. godinu

Plan uvođenja rodno odgovornog budzetiranja u postupak pripreme i donošenja budzeta RS za 2024. godinu

Instrukcija za predlaganje prioritetnih oblasti finansiranja za period 2024-2026. godine

Instrukcija za predlaganje prioritetnih oblasti finansiranja za period 2024-2026. godine