Zahtev za obezbeđivanje sredstava tekuće budzetske rezerve

Zahtev za TBR
Zahtev za bilansni prostor
Instrukcija o sadržini zahteva za obezbeđivanje sredstava tekuće budzetske rezerve

Slične teme

Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

Uputstvo za pripremu budzeta Republike Srbije za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu

Uputstvo za praćenje i izveštavanje o učinku programa, mart 2023

Plan uvođenja rodno odgovornog budzetiranja u postupak pripreme i donošenja budzeta RS za 2024. godinu

Plan uvođenja rodno odgovornog budzetiranja u postupak pripreme i donošenja budzeta RS za 2024. godinu