Čitaj mi

Uputstvo o primeni zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru

U vezi sa primenom Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru (u daljem tekstu: Zakon) koji je objavljen u „Službenom glasniku RS", broj 93/2012, i koji je stupio na snagu 29. septembra 2012. godine, a primenjuje se na obračun i isplatu zarade za oktobar 2012. godine, daje se sledeće uputstvo:

Preuzmite dokument:

Uputstvo o primeni zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru

Slične teme

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2023. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2023. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2022. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2022. godinu

Objašnjenje u vezi sa podnošenjem poreske prijave na Obrascu PP OPO za prvi kvartal 2023. godine, za poreske obveznike koji porez plaćaju samooporezivanjem

Objašnjenje u vezi sa podnošenjem poreske prijave na Obrascu PP OPO za prvi kvartal 2023. godine, za poreske obveznike koji porez plaćaju samooporezivanjem