Čitaj mi

Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP) broj: 401-00-3683/2018-16 od 16. oktobra 2018. godine

Na osnovu člana 3. st. 1. i 2. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, br. 62/13 i 30/18),

Ministar finansija donosi

R E Š E Nj E

o utvrđivanju prevoda Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP)

1. Utvrđuje se prevod Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP), koji je odobren i izdat od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (International Accounting Standards Board – IASB) u julu 2009. godine, sa izmenama i dopunama iz maja 2015. godine, a koji je odštampan uz ovo rešenje i čini njegov sastavni deo.

Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP)
Međunarodni standard finansijskog izveštavanja (IFRS) za male i srednje entitete (2015. godina)
Međunarodni standard finansijskog izveštavanja (IFRS) za male i srednje entitete (2015. godina) - označene izmene

Slične teme

Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) broj: 401-00-4351/2020-16 od 10. septembra 2020. godine („Službeni glasnik RS“, br. 123/2020 i 125/2020)

Rešenje o utvrđivanju prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI) broj: 401-00-4980/2019-16 od 21. novembra 2019. godine („Službeni glasnik RS“, br. 92/2019)

Međunarodni standardi revizije