Porez na premije neživotnih osiguranja

Obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja u slučaju kada je ugovor o osiguranju imovine koja se nalazi na teritoriji Republike Srbije zaključen u inostranstvu između stranog osiguravajućeg društva i stranog privrednog društva – vlasnika osigurane imovine

Slične teme

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2023. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2023. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2022. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2022. godinu

Objašnjenje u vezi sa podnošenjem poreske prijave na Obrascu PP OPO za prvi kvartal 2023. godine, za poreske obveznike koji porez plaćaju samooporezivanjem

Objašnjenje u vezi sa podnošenjem poreske prijave na Obrascu PP OPO za prvi kvartal 2023. godine, za poreske obveznike koji porez plaćaju samooporezivanjem