Obrazac PFE

Obrazac PFE
Pravilnik o načinu iskazivanja i izveštavanja o procenjenim finansijskim efektima zakona, drugog propisa ili drugog akta na budzet, odnosno finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 119/2023)
Uputstvo za popunjavanje Obrasca PFE - Obrazac standardne metodologije za procenu finansijskih efekata akta

Slične teme

Plan uvođenja rodno odgovornog budzetiranja u postupak pripreme i donošenja budzeta RS za 2025. godinu

Plan uvođenja rodno odgovornog budzetiranja u postupak pripreme i donošenja budzeta RS za 2025. godinu

Instrukcija za predlaganje prioritetnih oblasti finansiranja za period 2025-2027. godine

Metodologija za označavanje zelenih projekata

Metodologija za označavanje zelenih projekata