Закон о задуживању Републике Србије код NLB KOMERCIJALNЕ BANKЕ AD BEOGRAD за потребе финансирања Пројекта изградње обилазнице око Крагујевца („Службени гласник РС“, бр. 92/2023)

Закон о задуживању Републике Србије код NLB KOMERCIJALNЕ BANKЕ AD BEOGRAD за потребе финансирања Пројекта изградње обилазнице око Крагујевца („Службени гласник РС“, бр. 92/2023)

Сличне теме

Закон о буџету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РС“, бр. 92/2023)

Закон о задуживању Републике Србије код UniСredit Bank Srbija a.d. Beograd за потребе финансирања Пројекта Изградње линијске инфраструктуре за потребе развоја нове области у оквиру изградње Националног фудбалског стадиона са пратећим садржајима на територији градске општине Сурчин у Београду („Службени гласник РС“, бр. 92/2023)

Закон о задуживању Републике Србије код Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд за потребе финансирања Пројекта Изградње линијске инфраструктуре за потребе развоја нове области у оквиру изградње Националног фудбалског стадиона са пратећим садржајима на територији градске општине Сурчин у Београду („Службени гласник РС“, бр. 92/2023)