Закон о задуживању Републике Србије код Banca Intesa AD Beograd за потребе финансирања Пројекта Рума–Шабац–Лозница („Службени гласник РС“, бр. 126/2021)

Закон о задуживању Републике Србије код Banca Intesa AD Beograd за потребе финансирања Пројекта Рума–Шабац–Лозница („Службени гласник РС“, бр. 126/2021)

Сличне теме

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Немачке развојне банке KfW, Франкфурт на Мајни, по задужењу Акционарског друштва „Електромрежа Србијеˮ, Београд (пројекат „Трансбалкански коридор за пренос електричне енергије, секција 4 – 2x400 kV ДВ Бајина Башта (РС) – Пљевља (МЕ) – Вишеград (БиХ)”) („Службени гласник РС“, бр. 35/2023)

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист OTP BANK NYRT, OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad и DSK BANK AD по задужењу Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад („Службени гласник РС“, бр. 35/2023)

Закон о регулисању обавеза Републике Србије према Међународном монетарном фонду на основу коришћења средстава стендбај аранжмана (Stand-by Arrangement) одобрених Републици Србији одлуком Одбора извршних директора Међународног монетарног фонда од 19. децембра 2022. године („Службени гласник РС“, бр. 10/2023)