Закон о враћању одузете имовине и обештећењу (“Службени гласник РС”, бр. 72/2011, 108/2013, 142/2014, 88/2015 - одлука УС, 95/2018 и 153/2020) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Закон о враћању одузете имовине и обештећењу (“Службени гласник РС”, бр. 72/2011, 108/2013, 142/2014, 88/2015 - одлука УС, 95/2018 и 153/2020) - незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Сличне теме

Закон о утврђивању финансијске подршке привредним субјектима за одржавање ликвидности и обртна средства у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 („Службени гласник РС“, бр. 76/2021)

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa AD Beograd за измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас”, Нови Сад по основу Уговора о кредиту ради гасификације Колубарског округа и изградњу разводног гасовода Београд–Ваљево–Лозница („Службени гласник РС“, бр. 59/2021)

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист OTP banke Srbija a.d. Novi Sad за измиривање обавеза Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад по основу Уговора о дугорочном кредиту за изградњу разводног гасовода Лесковац–Врање („Службени гласник РС“, бр. 59/2021)