Закон о потврђивању Уговора о зајму (Пројекат изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 6/2021)

Закон о потврђивању Уговора о зајму (Пројекат изградње широкопојасне комуникационе инфраструктуре у руралним пределима) између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 6/2021)

Сличне теме

Закон о потврђивању Уговора о гаранцији Зајам за ликвидност ЕПС-a између Републике Србије и Европске банке за обнову и развој („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 3/2023)

Закон о потврђивању Финансијског уговора Повезане школе у Србији Б између Републике Србије и Европске инвестиционе банке („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 3/2023)

Закон о потврђивању Финансијског уговора Оквирни зајам за инфраструктуру у образовању Србије између Републике Србије и Европске инвестиционе банке („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 3/2023)