Закон о потврђивању Уговора о кредиту у износу од 300.000.000 евра између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, Merill Lynch International, као Аранжера и Финансијских институција наведених у Прилогу 1, као Првобитних зајмодаваца и Global Loan Agency Services Limited, као Агента („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 4/2023)

Закон о потврђивању Уговора о кредиту у износу од 300.000.000 евра између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије, поступајући преко Министарства финансија, Merill Lynch International, као Аранжера и Финансијских институција наведених у Прилогу 1, као Првобитних зајмодаваца и Global Loan Agency Services Limited, као Агента („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 4/2023)

Сличне теме

Закон о потврђивању Уговора о кредиту број ЦРС1033 01 Ц између Француске агенције за развој, као Зајмодавца и Републике Србије, као Зајмопримца (“Службени гласник РС – Међународни уговори”, бр. 6/2023)

Закон о потврђивању Споразума између Европске уније и Републике Србије о учешћу Републике Србије у програму Европске уније „Царина” о сарадњи у области царина (“Службени гласник РС – Међународни уговори”, бр. 6/2023)

Закон о потврђивању Посебног споразума о Првој кредитној линији број ЦРС1025 01 Д за финансирање Програмске операције за развојну политику зеленог раста у Србији између Републике Србије и Француске агенције за развој (“Службени гласник РС – Међународни уговори”, бр. 6/2023)