Закон о потврђивању Споразумa о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни („KfW”) и Републике Србије („Зајмопримац”) коју представља министар финансија за пројекат „Енергетска ефикасност у објектима јавне намене, фаза II” („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 6/2020)

Закон о потврђивању Споразумa о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни („KfW”) и Републике Србије („Зајмопримац”) коју представља министар финансија за пројекат „Енергетска ефикасност у објектима јавне намене, фаза II” („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 6/2020)

Сличне теме

Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине о узајамном признавању Програма АЕО Управе царина Министарства финансија Републике Србије и Програма за управљање кредитима предузећа Генералне царинске администрације Народне Републике Кине (,,Службени гласник Републике Србије – Међународни уговори“, број 8/2021 од 29. априла 2021. године)

Закон о потврђивању Оквирног споразума о зајму LD 2034 (2020) између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије за пројектни зајам – Инфраструктура у култури (“Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 4/2021)

Закон о потврђивању Споразума о зајму између KfW, Франкфурт на Мајни („KfW”) и Републике Србије („Зајмопримац”) коју представља министар финансија за пројекат „Енергетска ефикасност у зградама јавне намене и обновљиви извори енергије у сектору даљинског грејања – Озелењавање јавног сектораˮ („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр. 3/2021)