Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 - др. закон, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020, 44/2021, 118/2021 и 138/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014 - др. закон, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020, 44/2021, 118/2021 и 138/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника
ИЗНОС месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС“, бр. 49/2022)
ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр. 144/2022)
ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2022. годину („Службени гласник РС“, бр. 144/2022)
ИЗНОС највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр. 144/2022)
ИЗНОС највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2023. годину („Службени гласник РС“, бр. 144/2022)
УСКЛАЂЕНИ ДИНАРСКИ ИЗНОС из члана 13. став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање годишњим индексом потрошачких цена у 2021. Години („Службени гласник РС“, бр. 10/2022)

Сличне теме

Закон о задуживању Републике Србије код NLB Komercijalnе bankе AD Beograd за потребе финансирања Пројекта изградњe државног пута IБ реда, деоница брзе саобраћајнице: ауто-пут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревацˮ) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац (Дунавска магистрала) („Службени гласник РС“, бр. 138/2022)

Закон о буџету Републике Србије за 2023. годину

Закон о завршном рачуну буџета Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС“, бр. 138/2022)