Правилник о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна („Службени гласник РС“, бр. 31/2021, 99/2021, 10/2022, 49/2022, 50/2022 и 57/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Правилник о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна („Службени гласник РС“, бр. 31/2021, 99/2021, 10/2022, 49/2022, 50/2022 и 57/2022) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Сличне теме

Правилник о поступку принудне наплате извршног решења буџетске инспекције („Службени гласник РС“, бр. 2/2023)

Правилник о облику и садржини извештаја о пословању у слободној зони („Службени гласник РС“, бр. 141/2022)

Правилник о поступку, начину, роковима, садржају и облику пријаве којом порески обвезник пријављује пословни простор и пословне просторије у којима складишти, односно смешта добра, као и простор и просторије у којима обавља делатност („Службени гласник РС“, бр. 139/2022)