Правилник о условима и начину изузимања квалификованих прихода из основице пореза на добит правних лица („Службени гласник РС“, бр. 50 од 12. јула 2019. год.)

Правилник о условима и начину изузимања квалификованих прихода из основице пореза на добит правних лица („Служени гласник РС“, бр. 50 од 12. јула 2019. год.)

Сличне теме

Правилник о условима под којима се врши раскид купопродајног уговора, као и начину утврђивања и исплате тржишне цене преостале вредности стана за припаднике снага безбедности („Службени гласник РС“, бр. 7/2020)

Правилник о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларације и других образаца у царинском поступку („Службeни глaсник РС”, бр. 42/2019, 51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019, 96/2019, 11/2020, 43/2020, 126/2020, 6/2021 и 49/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Правилник о начину размене података, начину пријаве за добијање додатне новчане помоћи и начину исплате додатне новчане помоћи („Службени гласник РС“, бр. 53/2021)