Правилник о пореском идентификационом броју („Службени гласник РС“, бр. 57/2003, 68/2003, 32/2009 и 48/2010) - пречишћен текст утврдила редакција Службеног гласника

Правилник о пореском идентификационом броју („Службени гласник РС“, бр. 57/2003, 68/2003, 32/2009 и 48/2010) - пречишћен текст утврдила редакција Службеног гласника

Сличне теме

Правилник о начину и поступку вршења унутрашње контроле обављања платног промета у оквиру система консолидованог рачуна трезора („Службени гласник РС“, бр. 67/2022)

Правилник о начину евидентирања и обавештавања надлежних органа о јавним приходима („Службени гласник РС“, бр. 67/2022)

Правилник о условима и начину остваривања права на пореско ослобођење по основу зараде запослених на истраживању и развоју (“Службени гласник РС“, бр. 48/2022)