Одлукa о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 15/2023 и 25/2023) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Одлукa о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама („Службени гласник РС“, бр. 15/2023 и 25/2023) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника

Сличне теме

Одлука о образовању Међуресорне радне групе за припрему, израду и спровођење oквирног документа за издавање зелених и одрживих социјалних обвезница Републике Србије на међународном финансијском тржишту („Службени гласник РС“, бр. 79/2023)

Одлука о условима за смањење царинских дажбина на увоз одређене робе (“Службени гласник РС“, бр. 71/2023)

Одлукa о одређивању органа, лица и тела за управљање програмима претприступне помоћи Европске уније у оквиру инструмента за претприступну помоћ (ИПА III) за период 2021–2027. године (“Службени гласник РС”, бр. 34/2023 и 77/2023) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника