Одлука о образовању Кooрдинaциoнoг тeлa зa праћење реализације имплементације Централног информационог система за обрачун зарада у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 51/2021)

Одлука о образовању Кooрдинaциoнoг тeлa зa праћење реализације имплементације Централног информационог система за обрачун зарада у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 51/2021)

Сличне теме

Одлука о износима минималних акциза за дуванске прерађевине ("Службени гласник РС", бр. 74/2021)

Одлука о измени Програма за решавање проблематичних кредита за период 2018–2020. године („Службени гласник РС“, бр. 46/2019)

Одлука о образовању Комисије за израду предлога о утврђивању права на исплату девизне штедње („Службени гласник РС“, бр. 59/2018, 33/2019, 8/2020 и 11/2021) – незванично пречишћен текст редакције Службеног гласника