Закон о Царинској тарифи („Службени гласник РС“, бр. 62/2005, 61/2007, 5/2009, 95/2018 – др. закон и 91/2019) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија

Закон о Царинској тарифи („Службени гласник РС“, бр. 62/2005, 61/2007, 5/2009, 95/2018 - др. закон и 91/2019) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија

Сличне теме

Закон о буџету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РС“, бр. 92/2023)

Закон о задуживању Републике Србије код UniСredit Bank Srbija a.d. Beograd за потребе финансирања Пројекта Изградње линијске инфраструктуре за потребе развоја нове области у оквиру изградње Националног фудбалског стадиона са пратећим садржајима на територији градске општине Сурчин у Београду („Службени гласник РС“, бр. 92/2023)

Закон о задуживању Републике Србије код Банке Поштанска штедионица, акционарско друштво, Београд за потребе финансирања Пројекта Изградње линијске инфраструктуре за потребе развоја нове области у оквиру изградње Националног фудбалског стадиона са пратећим садржајима на територији градске општине Сурчин у Београду („Службени гласник РС“, бр. 92/2023)