Закон о Царинској тарифи („Службени гласник РС“, бр. 62/2005, 61/2007, 5/2009, 95/2018 – др. закон и 91/2019) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија

Закон о Царинској тарифи („Службени гласник РС“, бр. 62/2005, 61/2007, 5/2009, 95/2018 - др. закон и 91/2019) – пречишћен текст утврдило Министарство финансија

Сличне теме

Закон о задуживању Републике Србије код ОТП банке Србија а.д. Нови Сад за потребе финансирања Пројекта изградње брзе саобраћајнице, деоница Пожаревац–Голубац (Дунавска магистрала) (“Службени гласник РС”, бр. 62/2023)

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист OTP banke Srbija a.d. Novi Sad и Banca Intesa a.d. Beograd по основу задужења Електродистрибуцијe Србије д.о.о. Београд (“Службени гласник РС”, бр. 62/2023)

Закон о задуживању Републике Србије код Banca Intesa AD Beograd за потребе финансирања пројекта изградња саобраћајнице Рума–Шабац–Лозница (“Службени гласник РС”, бр. 62/2023)