Услуга одржавања апликативног софтверског система за извештавање о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору, ЈН 34/2022.

Јавни позив
Одлука о додели уговора

Сличне теме

Одржавање информационог система ПИМИС ЈН 42/2022

Набавка услуга успостављања основне мреже геодетских тачака, израде топографских подлога и израде Пројекта геодетског обележавања ЈН 41/2022

Подршка за пуштање у продукцију и рад електронског централизованог система за управљање фактурама, ЈН 40/2022