Унапређење система за консолидацију и пословно извештавање у оквиру Министарства финансија и повезаних управа, ЈН П 2/2021

Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива
Одлука о додели уговора

Сличне теме

Подршка за пуштање у продукцију електронског централизованог система за управљање фактурама, ЈН 27/2021

Набавка оригиналних тонера за уређаје марке HP, ЈН 36/2021

Техничка подршка за ЦРМ, ЈН 34/2021