Софтвер за аутоматизацију вођења процеса реституције, ЈН 31/2021

Јавни позив
Одлука о додели уговора
Решење о квалитативном и квантитативном пријему у вези са реализацијом Уговора о јавној набавци добара

Сличне теме

Подршка за пуштање у продукцију електронског централизованог система за управљање фактурама, ЈН 27/2021

Набавка оригиналних тонера за уређаје марке HP, ЈН 36/2021

Техничка подршка за ЦРМ, ЈН 34/2021