Ревизија

Извештај о ревизији делова извештаја о извршењу буџета и правилности пословања Министарства финансија за 2017. годину
Извештај о ревизији делова извештаја о извршењу буџета и правилности пословања Министарства финансија за 2016. годину
Извештај о ревизији делова финансијских извештаја и правилности пословања Министарства финансија за 2015. годину
Извештај о ревизији делова годишњег финансијског извештаја и правилности пословања Министарства финансија за 2014. годину

Сличне теме

Буџет Mинистарства

Извршење буџета