Реновирање и опремање свечане сале, ЈН 17/2021

Јавни позив
Исправка – обавештење о изменама или додатним информацијама
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2
Обавештење о додели уговора - Партија 1

Сличне теме

Софтвер за праћење реализације јавних набавки кроз праћење покретања, доделе и плаћање ставки уговора јавне набавке, ЈН 33/2021

Унапређење система за консолидацију и пословно извештавање у оквиру Министарства финансија и повезаних управа, ЈН П 2/2021

Имплементација система за надгледање и анализу догађаја у информационом систему – Мониторинг платформа, ЈН 32/2021