Поправка и одржавање службених возила, ЈН 20/2021

Јавни позив
Одлука о обустави поступка - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2

Сличне теме

Подршка за пуштање у продукцију електронског централизованог система за управљање фактурама, ЈН 27/2021

Набавка оригиналних тонера за уређаје марке HP, ЈН 36/2021

Техничка подршка за ЦРМ, ЈН 34/2021