Oдржавање cистема за припрему буџета - БИС ЈН 22/2021

Јавни позив
Одлука о додели уговора
Обавештење о додели уговора

Сличне теме

Подршка за пуштање у продукцију електронског централизованог система за управљање фактурама, ЈН 27/2021

Набавка оригиналних тонера за уређаје марке HP, ЈН 36/2021

Техничка подршка за ЦРМ, ЈН 34/2021